7/BC-UBND
Chi tiết văn bản
7/BC-UBND
Kết quả công tác CCHC quý 1
Ngày ban hành 17/03/2021
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước