0 3001
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin chỉ đạo điều hành Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 3001  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2438/UBND-NN30/11/2022UBND Huyện Thạch HàVv góp ý về Dự thảo “Kế hoạch thực hiện chiến lược thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

329/BC-UBND30/11/2022UBND Huyện Thạch HàTình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022327/BC-UBND29/11/2022UBND Huyện Thạch HàBÁO CÁO Kết quả rà soát người nghiện ma túy2431/UBND-LĐTBXH29/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v rà soát nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu QG giảm nghèo bền vững


328/BC-UBND29/11/2022UBND Huyện Thạch HàKết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, tình hình sản xuất VietGap năm 2022

2414/UBND-VH28/11/2022UBND Huyện Thạch Hàtriển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về dịch vụ công trực tuyến2411/UBND-TNMT28/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v góp ý dự thảo Quyết định quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

323/BC-UBND26/11/2022UBND Huyện Thạch Hàv/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về văn thư lưu trữ năm 2022
320/BC-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàBáo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2022


321/BC-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàBÁO CÁO Kết quả rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình cuối năm 2022131/KH-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàKẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023

3/CT-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàChỉ thị tăng cường chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023


2408/UBND-NV25/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 20231030/QĐ-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàPhê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022
322/BC-UBND25/11/2022UBND Huyện Thạch HàCông tác CCHC năm 2022343/TB-UBND24/11/2022UBND Huyện Thạch HàLễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

130/KH-UBND24/11/2022UBND Huyện Thạch HàKế hoạch tăng cường triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP1028/QĐ-UBND24/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Thạch Hà

16/BATGT22/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v báo cáo và tự đánh giá, chấm điểm công tác đảm bảo TTATGT năm 2022
2383/UBND-YT22/11/2022UBND Huyện Thạch HàVv Tăng cường công tác quản lý ATTP trên địa bàn

2350/UBND-YT17/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 34

2350/UBND-YT17/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 34

2319/UBND-YT15/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 cho trẻ em

2275/UBND-YT09/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023

2268/UBND-NN09/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật

993/QĐ-UBND09/11/2022UBND Huyện Thạch HàQuyết định giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-20252259/UBND-VP07/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM năm 2022


2254/UBND-YT07/11/2022UBND Huyện Thạch HàV/v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

2230/UBND-VH04/11/2022UBND Huyện Thạch HàVv cung cấp thông tin xây dựng mô hình thôn thông minh tại các xã

967/QĐ-UBND02/11/2022UBND Huyện Thạch HàVề việc ban hành bổ sung, sửa đổi tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022