0 186
Theo cơ quan ban hành văn bản: Xã Thạch Xuân Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 186  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

61/UBND30/06/2023Xã Thạch XuânVề việc triển khai lập hồ sơ điện tử trên phần mền HSCV


45/KH- UBND29/06/2023Xã Thạch XuânKẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 01 NĂM 2023


82/UBND27/06/2023Xã Thạch XuânV/v thông báo sâu bệnh trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2023

26/LCT21/06/2023Xã Thạch XuânLịch công tác tuần 26 của TT HĐND - UBND


22/QĐ - UBND21/06/2023Xã Thạch XuânVề việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã
55/TB- UBND21/06/2023Xã Thạch XuânBáo cáo tiếp dân định kỳ

25/LT14/06/2023Xã Thạch XuânLịch công tác tuần 25 của TT HĐND -UBND53/TB- UBND14/06/2023Xã Thạch XuânPhân công bổ sung nhiệm vụ đối với Cán bộ, Công chức Uỷ ban nhân dân xã Thạch Xuân nhiệm kỳ 2021 -202677/UBND13/06/2023Xã Thạch XuânV/v đề nghị góp ý Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Thạch Xuân80/QĐ - UBND13/06/2023Xã Thạch XuânV/v Kiện toàn Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 202371/BC- UBND13/06/2023Xã Thạch XuânKết quả rà soát mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 202367/BC- UBND11/06/2023Xã Thạch XuânKết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã Thạch Xuân

24/LT09/06/2023Xã Thạch XuânLịch công tác tuần 24 -HĐND - UBND xã


50/TB- UBND05/06/2023Xã Thạch XuânThông báo tiếp dân đinh kỳ12/QĐ - UBND31/05/2023Xã Thạch XuânSố 12.13.01.2023.Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Thạch Xuân năm 2023
6/BC- UBND26/05/2023Xã Thạch XuânTổng hợp BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6

22/LCTT25/05/2023Xã Thạch XuânLịch tuần 22 của TT HĐND, UBND xã
60/UBND22/05/2023Xã Thạch XuânTăng cường công tác PCCC mùa nắng nóng61/UBND22/05/2023Xã Thạch XuânTăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn PCCC46/TB- UBND22/05/2023Xã Thạch Xuântham gia cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số huyện thạch hà năm 202347/TB- UBND22/05/2023Xã Thạch XuânTHÔNG BÁO TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ59/BC- UBND22/05/2023Xã Thạch XuânBÁO CÁO TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ


6/KH-BATGT18/05/2023Xã Thạch XuânKế hoạch hưởng ứng tuần lễ ATGT

25/LT16/05/2023Xã Thạch XuânLịch tuần thứ 21 - TT HĐND- UBND xã

24/LT16/05/2023Xã Thạch XuânLịch Tuần 20 - HĐND- UBND xã

23/LT16/05/2023Xã Thạch XuânLịch tuần 19


2/PA08/05/2023Xã Thạch XuânPhương án Sản xuất Hè thu 2023


86/QĐ - UBND08/05/2023Xã Thạch XuânThành lập tổ đánh giá năng suất cây trồng vụ Xuân 202343/TB- UBND08/05/2023Xã Thạch XuânThông báo tiếp dân định kỳ
56/UBND06/05/2023Xã Thạch XuânV/v tuyên truyền thực hiện các văn bản liên quan đến công tác văn thư lưu trữ năm 2023.