0 21
Theo cơ quan ban hành văn bản: Xã Thạch Thắng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 21  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

/BC-UBND14/06/2022Xã Thạch ThắngBáo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022/BCUBND30/05/2022Xã Thạch ThắngBáo cáo tổng kết 15 năm thực hiện 27-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X


2/KH-UBND11/05/2022Xã Thạch ThắngV/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Thạch Thắng năm 2022

2/KH-UBND04/05/2022Xã Thạch ThắngTriển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022


/KH-UBND22/03/2022Xã Thạch ThắngKế hoạch chính quyền số


15/KH-UBND07/03/2022Xã Thạch ThắngKê hoạch kiểm soát TTHC12/QĐ-UBND01/03/2022Xã Thạch ThắngQuyết định ban hành mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015
9/KH-UBND01/03/2022Xã Thạch ThắngKế hoạch Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO

8/KH-UBND01/03/2022Xã Thạch ThắngKế hoạch CCHC năm 2022


3/KH/UBND14/02/2022Xã Thạch ThắngKế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022


23/UBND21/07/2021Xã Thạch ThắngThông báo32/BC-UBND10/06/2021Xã Thạch ThắngBáo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 20217/BC-UBND17/03/2021Xã Thạch ThắngKết quả công tác CCHC quý 1


5/KH-UBND25/02/2021Xã Thạch Thắngkế hoạch ISO 2021 xã Thạch Thắng


5/KH-UBND22/02/2021Xã Thạch ThắngKế hoạch KSTTHC xã Thạch Thắng


8/BC-UBND19/02/2021Xã Thạch ThắngBáo cáo tình hình trước trong sau tết nguyên đán năm 2021 xã Thạch Thắng1/KH-UBND28/01/2021Xã Thạch ThắngKê hoạch CCHC xã Thạch Thắng

/09/BC-UBND12/05/2020Xã Thạch ThắngThi hành pháp luật về dân chủ

8/BC-UBND24/04/2020Xã Thạch ThắngBáo cáo 10 năm CCHC xã Thạch Thắng


68/BC-UBND24/04/2020Xã Thạch ThắngBáo cáo cải cách hành chính 10 năm xã Thạch Thắng

8/BC-UBND17/03/2020Xã Thạch ThắngBáo cáo CCHC quý I