0 19
Theo cơ quan ban hành văn bản: Xã Ngọc Sơn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 19  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
3/2021/LT30/03/2021Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần thứ 14 của UBND xã
15/2021/BC24/03/2021Xã Ngọc SơnBáo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 3, đăng ký nhiệm vụ tháng 4

16/2021/BC24/03/2021Xã Ngọc SơnV/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


14/2021/BC22/03/2021Xã Ngọc SơnDanh sách điều tra viên về thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

13/2021/BC11/03/2021Xã Ngọc SơnBáo cáo thanh tra tháng 3
2/2021/LT03/02/2021Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần thứ 6 của UBND xã

1/2021/BC08/01/2021Xã Ngọc SơnBáo cáo số liệu Tư pháp - Hộ tịch năm 2020

1/2021/LT05/01/2021Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần thứ 01 của UBND xã

49/BC-UBND28/12/2020Xã Ngọc SơnBáo cáo tiếp dân tháng 12

50/LT08/12/2020Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần thứ 50 của UBND xã
49/LT01/12/2020Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần thứ 49 của UBND xã

48/LT25/11/2020Xã Ngọc SơnLịch công tác tuần 48 của UBND xã

44/BC-UBND10/11/2020Xã Ngọc SơnBáo cáo Tiếp Dân

129/BC-UBND09/09/2020Xã Ngọc SơnBc tiến độ thực hiện ISO của xã


5/KH24/06/2020Xã Ngọc SơnBản đăng ký nhiệm vụ tháng 7 và công việc giải quyết tháng 6

15/KH-UBND05/05/2020Xã Ngọc SơnLich công tác tuần thứ 18 của UBND xã


16/BC-UBND27/03/2020Xã Ngọc SơnBản đăng ký thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020


38/BC-UBND-KT10/01/2020Xã Ngọc Sơnkế hoạch tuyên truyền pháp luật quý 1 năm 2020
20/201930/12/2019Xã Ngọc SơnBản đăng ký nhiệm vụ tháng 01/ 2020