Thống kê tổng số: 209 đơn vị đến ngày: 30/05/2023 Tổng số gửi đi: 3608 | Tổng số nhận về: 24686

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Lãnh đạo UBND000
2HĐND huyện Thạch Hà000
3Văn phòng HĐND-UBND130725993906
4Phòng Tư pháp4195136
5Phòng Nội vụ43277320
6Phòng LĐTBXH38038
7Phòng Tài chính - Kế hoạch808
8Phòng Kinh tế - Hạ tầng45045
9Phòng NNPTNT15015
10Thanh tra huyện20020
11Phòng Văn hóa - Thông tin86086
12Phòng Tài nguyên - Môi trường38745
13Phòng Y tế50353
14Phòng Giáo dục - Đào tạo58118176
15Trung tâm Văn hóa16016
16Trung tâm Dân số404
17Đài Phát thanh - Truyền hình000
18Trung tâm Ứng dụng23023
19Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề101
20Văn phòng Nông thôn mới64064
21Ban A37037
22Văn phòng ĐK QSD đất000
23Trung tâm Y tế Dự phòng13137168
24Giải phóng mặt bằng606
25Xã Ngọc Sơn23774797
26Xã Bắc Sơn000
27Xã Thạch Ngọc46836882
28Xã Phù Việt011
29Xã Thạch Bàn000
30Xã Thạch Hải11774785